Alege producator

Regulament campanie Black Friday

Articolul 1. Organizatorul campaniei

 

Art. 1.1. Campania „Black Friday la Big Fish” (numita in cele ce urmeaza si " Campania") este organizata de S.C. Big Fish Articole de pescuit & nada S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 2, sos Iancului, nr. 132, bloc 121A, scara A, etaj 5, ap 12 inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/5313/2005, CUI RO17382878. In continuare, S.C. Big Fish Articole de pescuit & nada S.R.L. va fi denumita “Organizator”.

 

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

 

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

 

Art. 2.1. Campania promotionala poarta denumirea „Black Friday la Big Fish”.

 

Art. 2.2. Campania promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei si afara ei in perioada 10 - 30 noiembrie 2019, in magazinul Big Fish cu showroom din Str Aurel Vlaicu, nr 126, sect 2, Bucuresti si pe magazinul online www.bigfish.ro

Campania este valabila pentru toate produsele care au indicat procentul de reducere. Acestea vor fi denumite in continuare „Produsele”.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

 

Art. 3.1. Obiectul Campaniei il reprezinta articolele de pescuit semnalizate cu bulina de discount ca fiind parte din Campanie.

 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

 

Art. 4.1. De aceasta campanie beneficiaza persoanele fizice si persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achizitioneaza produsele mentionate la Articolul 3.1. si care au creat un cont pe site-ul www.bigfish.ro

 

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei promoţionale

 

Art. 5.1. Obiectul promotiei – pret unic net pentru produsele semnalizate in magazinul Big Fish sau de pe site-ul www.bigfish.ro, in perioada 10 - 30 noiembrie 2019. Produsele trebuie achizitionate de Participanti in perioada Campaniei de la magazinul Big Fish sau de pe site-ul www.bigfish.ro

 

Art. 5.2. Preturile vor fi valabile doar in perioada Campaniei. 

 

Produsele din campania „Black Friday la Big Fish” vor fi disponibile in magazinul Big Fish si pe site-ul www.bigfish.ro in limita stocului existent. Organizatorul nu garanteaza livrarea produselor comandate online pe site-ul www.bigfish.ro de catre Participant daca stocul s-a epuizat in prealabil prin onorarea altor comenzi.

 

In Campanie sunt incluse si produse care au fost expuse. 

 

Pentru produsele care au indicat pe coloana 'Disponibilitate' situatia 'Stoc propriu' termenul necesar pentru pregatirea produselor pentru expediere este de 2-3 zile, pentru 'Stoc furnizor' de 3-5 zile si 10-14 zile pentru 'Stoc producator'

Acest termen va fi respectat chiar daca depaseste perioada campaniei Black Friday. Intervalul de livrare se refera la zile lucratoare si reprezinta perioada necesara pentru pregatirea comenzii, nu timpul de livrare efectiv. Daca o comanda contine produse cu termen de livrare diferit, cel mai indelungat timp va fi luat in considerare daca nu se convine altfel cu clientul.

 

Produsele vandute in perioada Campaniei nu beneficiaza de alte reduceri suplimentare infara de cele indicate clar pe site-ul www.bigfish.ro

 

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face in ordinea plasarii comenzii. Existenta produsului in stoc va fi confirmata telefonic de un operator Big Fish.

 

Pentru livrarea la domiciliu a produselor a caror valoare este mai mica de 199 sau 399 de lei, in functie de curierul ales, cumparatorul va trebui sa achite o taxa de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeasi factura. Costurile de transport sunt indicate in pagina dedicata de pe site-ul www.bigfish.ro Click AICI pentru aceasta pagina.  

Conditiile complete de livrare si tarifele de transport sunt cele indicate AICI

Participantii cu domiciliul in Bucuresti pot alege sa ridice produsele de la magazinul Big Fish din Str Aurel Vlaicu, nr 126, sect 2, Bucuresti. Perioada de ridicare a produselor nu trebuie sa depaseasca 36 ore de la plasarea comenzii pe magazinul online. Dupa expirarea acestei perioade, comanda se anuleaza automat si produsul/produsele comandate devin din nou parte a Campaniei. 

 

Articolul 6. Forţa majora. Caz fortuit

 

Art. 6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-si indeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

 

Art. 6.2. Daca o situaţie de forţa majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forţa majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice participanţilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la apariţia cazului de forţa majora sau caz fortuit.

 

Articolul 7. Litigii

 

Art. 7.1. Orice reclamatie avand ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la contact@bigfish.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

 

Art. 7.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Articolul 8. Intreruperea campaniei promotionale

 

Art. 8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, e-mail etc.).

 

Art. 8.2. In situatia in care Campania este intrerupta/ suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 9. Regulamentul campaniei promotionale

 

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinul Big Fish si pe site-ul www.bigfish.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

 

Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala si necondiţionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.