Производители

Условия и ред

1. Регистрация

 

С цел абониране за нюзлетър трябва да напишете адреса на своята електронна поща. Задължително е всички попълнени на бланката данни да бъдат верни. Забранява се попълване на неверни данни, както и попълване на данни, които нямат връзка с Вас. След попълване на бланката автоматично сте абониран за нюзлетър. Доставчикът си запазва правото да откаже без никакво предварително предизвестие абонирането за нюзлетър при положение, че установява, че попълнените данни в бланката са неверни или не Ви принадлежат.

 

2. Условия за използване

 

Потребителят трябва да се увери, че изпратените нюзлетъри от доставчика са получени (са влезли във Входящи). При положение, че изпратените имейли от доставчика влизат в папката (фолдер-а) Spam / Junk / Bulk / Trash (автоматично) или са маркирани като Spam от софтуера, който използвате (клиент по електронна поща), потребителят трябва да натисне Not Spam / Not Junk.

Доставчикът спазва правото на интимност на потребителя и в случай, че потребителят не желае повече да получава изпратените от доставчика нюзлетъри, достатъчно е само да прекрати абонамента. Прекратяването на абонамента е мигновено и потребителят няма да получава последващи нюзлетъри освен ако се абонира отново.

 

3. Данни с личен характер

 

Попълвайки бланката за абониране за нюзлетър като потребител, Вие изразявате своето съгласие изрично и недвусмислено Вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани от доставчика.

 

4. Отговорност

 

Доставчикът не предоставя никаква гаранция за съдържанието на нюзлетъра и не предоставя никаква гаранция, че услугата ще работи без прекъсвания и без грешки, че повредите ще бъдат възстановени или че предоставените по електронната поща материали са правилни, точни и/или надеждни. Същевременно, доставчикът не гарантира, че изцяло могат да бъдат предотвратени проблемите, свързани с безопасността или човешките грешки и/или на софтуера.

 

Доставчикът не носи отговорност за никакви щети, загуби или неприятности, причинени от използването на услугата . Отговорността за използването на услугата изцяло се пада на потребителя.

 

Анти-Спам политиката на ТД Big Fish Articole de pescuit & nada ООД не толерира нежеланите съобщения (SPAM). Същевременно, доставчикът гарантира, че от прекратяването на абонамента няма да получавате бъдещите издания на нюзлетъра. Всеки изпратен от доставчика нюзлетър ще съдържа ясни инструкции за мигновено прекратяване на абонамента (one click).

 

5. Прекратяване на изпълнението на услугата

 

Всяка страна има право да прекрати доставката, съответно достъпа до услугата нюзлетър, винаги без да се позовава на която и да е причина и без предварително известяване.

 

ТД Big Fish Articole de pescuit & nada ООД запазва правото си незабавно да прекрати предоставянето на услуги си към който и да е потребител при положение, че той нарушава гореспоменатите условия.

 

6. Приложим закон. Разрешаване на споровете

 

Настоящите Общи условия са подчинени на румънското законодателство. Всякакво неразбирателство във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия ще се разрешава по приятелски път. Ако подобно разрешаване е невъзможно, спорът ще бъде прехвърлен за разрешаване към компетентните съдебни инстанции в града, в който ТД Big Fish Articole de pescuit & nada ООД e вписано.

 

7. Данни за контакт

 

За всякакъв въпрос относно предоставената услуга, можете да ни контактувате на електронната поща: contact@bigfish.ro

 

8. Окончателни клаузи

 

Доставчикът може да сътрудничи с трети страни с цел предоставяне на безплатна услуга в оптимални условия.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променени когато и да е след това от ТД Big Fish Articole de pescuit & nada ООД, без предварително известяване. При положение, че бъдат извършени тези промени, ТД Big Fish Articole de pescuit & nada ООД ще публикува на сайта новата версия на Общите условия. Потребителят е длъжен периодично да проверява настоящите Общи условия, а при положение, че не се съгласява да не използва повече услугата Нюзлетър.